Szanowni Rodzice!!!

 

 

Informujemy, że rekrutacja do Przedszkola Miejskiego Nr 36 im. Doroty Gellner  w Olsztynie na rok szkolny 2020/2021 rozpoczyna się od 24 marca 2020 r. od godz. 8:00 do 6 kwietnia 2020 r. do godz. 15:00

 

 

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną informujemy, że wypełnione i podpisane przez rodziców wnioski zgłoszenia dziecka wraz z wymaganymi oświadczeniami i zaświadczeniami należy zeskanować lub zrobić zdjęcie                   i wysłać na adres mailowy do przedszkola pierwszego wyboru.

Nasz adres: przedszkole@pm36.olsztyn.eu

 

Przypominamy, że wniosek wypełniamy  wchodząc na stronę    http://www.edukacja.olsztyn.eu a dokumenty potwierdzające przesyłamy wyłącznie do przedszkola które wskazano jako pierwszy wybór.

Poniżej zamieszczamy instrukcję, która ułatwi Państwu elektroniczną rekrutację:

Instrukcja-rekrutacja do przedszkola 2020– patrz poniżej

 

 

 

 

REGULAMIN  REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 36 IM. DOROTY GELLNER W OLSZTYNIE

otwórz- Regulamin Komisji Rekrutacyjnej 2020[3542]

 

 

Informacje o rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

 

Rekrutacja odbędzie się zgodnie z:

1.USTAWĄ z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn.zm.)

2.UCHWAŁĄ Nr XLI/773/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz.1875).

3.Regulaminem rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr 36 im. Doroty Gellner w Olsztynie.

 

 

 

 Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola składają deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszym  przedszkolu  od 13 marca do 23 marca 2020 r.

Deklaracja do pobrania tutaj –Deklaracja-o-kontynuowaniu-wych-p-lnego

lub w zakładce – DOKUMENTY DO POBRANIA

 

 

Uwaga ważne! 

 

Wszyscy Rodzice, którzy chcą aby ich dzieci nadal uczęszczały do naszego Przedszkola zobowiązani są do złożenia w swojej grupie „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” .

 

Niedotrzymanie terminu złożenia deklaracji skutkuje koniecznością przystąpienia do ponownej rekrutacji na następny rok.

 

 

 

 

REKRUTACJA ROZPOCZNIE SIĘ :

24 marca 2020 r. od godz. 8:00 i potrwa do 6 kwietnia 2020 r. do godz. 15:00

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zostały określone  zarządzeniem  Prezydenta Olsztyna.

terminy rekrutacji – zarzadzenie 2020otwórz

http://przedszkole36.olsztyn.pl/wp-content/uploads/2020/01/Uchwała-w-spr.-kryteriów- Rekrutacja odbędzie się zgodnie z- otwórz

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji zostaną zamieszczone w terminie późniejszym.

 

 

 

Dla nowo przyjętych dzieci i ich rodziców proponujemy:

Maj zapraszamy na festyn „Majówka Przedszkola Literackiego”, podczas którego dzieci i rodzice poznają nauczycielki pracujące w grupie
Czerwiec zaproszenie na „Dni otwarte przedszkola”, podczas których starszaki organizują wspólne zabawy i atrakcje dla przyszłych przedszkolaków – szczegóły w połowie czerwca
Sierpień zabawy integracyjne z rówieśnikami w grupie, poznanie zasad funkcjonowania przedszkola –  dotyczy gr.I – (dzieci z  zaproszeniami)

Newsletter

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco.

Współpracujemy:

Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela

Polecane:

CEL: PRZEDSZKOLE LITERACKIE 6986

KRS: 0000270261

Przedszkole Miejskie Literackie nr 36 w Olsztynie