Rekrutacja odbędzie się zgodnie z:

1.USTAWĄ z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn.zm.)

2.UCHWAŁĄ Nr XLI/773/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz.1875).

3.Regulaminem rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr 36 im. Doroty Gellner w Olsztynie.

 

 

Informacje o rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

 

 Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola składają deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszym  przedszkolu  od 8 marca do 18 marca 2019 r.

Deklaracja do pobrania tutaj→ Deklaracja     lub w zakładce – DOKUMENTY DO POBRANIA

Wypełnioną deklarację składać należy u nauczycielek w grupach

 

 

REKRUTACJA ROZPOCZYNA SIĘ  19 marca 2019 r.

Informacje o wszystkich przedszkolach będziecie Państwo mogli uzyskać  na stronie internetowej https://przedszkola-olsztyn.nabory.pl/

W celu złożenia wniosku do przedszkola należy zalogować się na stronę  https://przedszkola-olsztyn.nabory.pl

 

Kolejnym krokiem jest wypełnienie wniosku i przesłanie go drogą elektroniczną.

Kopię należy wydrukować i przynieść wyłącznie do przedszkola pierwszego wyboru wraz z wszystkimi załącznikami.

 

Poszczególne terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 znajdują się w plikach poniżej.

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM 2019/2020

 

Zarządzenie nr 33 Prezydenta Olsztyna z dnia 25.01.2019 .r – terminy rekrutacji

 

 

UCHWAŁY RADY MIASTA OLSZTYNA

UCHWAŁA NR XLI/773/17 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria

 

REGULAMIN KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Regulamin-rekrutacji 2019-2020

 

Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe- oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata poszczególnych kryteriów składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:  „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

Dla nowo przyjętych dzieci i ich rodziców proponujemy:

Maj zapraszamy na festyn „Majówka Przedszkola Literackiego”, podczas którego dzieci i rodzice poznają nauczycielki pracujące w grupie
Czerwiec zaproszenie na „Dni otwarte przedszkola”, podczas których starszaki organizują wspólne zabawy i atrakcje dla przyszłych przedszkolaków – szczegóły w połowie czerwca
Sierpień zabawy integracyjne z rówieśnikami w grupie, poznanie zasad funkcjonowania przedszkola –  dotyczy gr.I – (dzieci z  zaproszeniami)

Newsletter

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco.

Współpracujemy:

Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela

Polecane:

CEL: PRZEDSZKOLE LITERACKIE 6986

KRS: 0000270261

Przedszkole Miejskie Literackie nr 36 w Olsztynie