Grupa 5 – sześciolatki
Godziny pracy 7:00 – 16:00
Wychowawcy – Beata Andrzejewska, Jadwiga Wąsowska
Pomoc – Ewa Freitag

KOMUNIKAT !!!

Dodano: 11 marca 2020

KOMUNIKAT DYREKTORA PRZEDSZKOLA-ZAWIESZENIE ZAJĘĆ!!!!

 

Od 12 marca do 25 marca 2020r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej zajęcia w Przedszkolu zostają zawieszone.

 

12-13 marzec 2020r.(czwartek, piątek) zorganizujemy w Przedszkolu opiekę dla dzieci, których rodzice nie będą mieli możliwości zatrzymania w domu.   Od poniedziałku 16 marca

NIE PRZYPROWADZAMY DZIECI DO PRZEDSZKOLA.

 

Informujemy, że w zaistniałej sytuacji przysługuje Państwu zasiłek opiekuńczy do 14 dni.

Link do oświadczenia: OŚWIADCZENIE-dodatkowy-zasiłek-opiekuńczy

 

Szczegóły na stronie internetowej: https://www.zus.pl/

Proszę o śledzenie informacji na naszej stronie internetowej. Będę Państwa na bieżąco informować.

 

Joanna Wilczewska

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 36

im. Doroty Gellner w Olsztynie

INFORMACJA O PŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE

Dodano: 10 marca 2020

„OD RZECZY DO RZECZY”

Dodano: 5 marca 2020

        05. 03.  odwiedziliśmy  Miejską  Bibliotekę nr 2. Tym razem  wysłuchaliśmy zabawne opowiadania Wandy Chotomskiej pt. „Od rzeczy do rzeczy”. Po lekturze przeprowadzaliśmy eksperyment ze szklankami, tańczyliśmy z łyżkami oraz losowaliśmy zagadki, zapisane na korkach.

Pokaz żonglerki

Dodano: 4 marca 2020

                         03. 03.  gościliśmy   w  naszym  przedszkolu  słuchaczkę  Szkoły TEB Edukacja, która  zaprezentowała  nam  sztukę  żonglowania piłeczkami,  maczugami  i tubami.                Zachęcała dzieci do podejmowania prób żonglowania – podkreślając jak korzystnie wpływa tego typu sprawność na szybką naukę czytania. Chętni i odważni przyjmowali rolę asystentów.

Żonglerskie akrobacje niezwykle spodobały się wszystkim dzieciom.

 Bawiliśmy się jeszcze chustą animacyjną.

 

W naszej grupie każdy dzień jest ciekawy

Dodano: 3 marca 2020

Utkaliśmy wspólnie pajęczą sieć. I co dalej…?   „Zdrowo i sportowo”

A teraz  po sensorycznych ścieżkach, damy radę!

Trochę w pozycji „parterowej”

Świetnie organizujemy sobie też zabawy dowolne

WAŻNE !!!

Dodano: 2 marca 2020

Drodzy Rodzice !

Rekomendacje

Ministra Edukacji Narodowej

w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku
z pojawiającymi się w niektórych krajach
przypadkami zachorowań na koronawirusa

 

Apeluje się, aby nie posyłać przeziębionych
i chorych dzieci do przedszkola.

 

Rodzicowi dziecka do 8. roku życia,  w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368) W przypadku powrotu z terenów występowania koronawirusa i zaobserwowaniu objawów grypopodobnych, należy bezzwłocznie powiadomić  najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, lub zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Osoby, które nie miały  kontaktu z osobą chorą, nie mają powodu do obaw.

 

Koronawirus jest wirusem osłoniętym cienką warstwą tłuszczową dlatego jest wrażliwy na wszystkie detergenty, w tym mydło, preparaty do dezynfekcji oraz promienie UV. Oznacza to, że łatwo go inaktywować prostymi środkami czystości.

 

Wirus przenosi się:

 1. bezpośrednio, drogą kropelkową – zawierające wirusa drobne kropelki powstające w trakcie kaszlu, kichania, mówienia mogą być bezpośrednią przyczyna zakażenia. Odległość 1-1,5 m od osoby, z którą prowadzimy rozmowę, traktowana jest jako bezpieczna pod warunkiem, że osoba ta nie kaszle i nie kicha w naszym kierunku (strumień wydzieliny oddechowej pod ciśnieniem),
 2. pośrednio, poprzez skażenie wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty i powierzchnie. Wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem człowieka, ulega dezaktywacji po kilku- kilkunastu godzinach.

 

PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI

 

Nie istnieje szczepionka ani skuteczne leczenie przeciwko koronawirusowi. Dlatego należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

 1. Często myć ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).

Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach
i przedmiotach jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

 1. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć  ręce  używając     mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust
i nosa          podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

 1. Zachować bezpieczną odległość

Należy zachować co najmniej 1 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha       i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak 2019-nCoV, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

 1. Unikać dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

 1. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu – NIE należy przychodzić do przedszkola, szkoły

Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w  Komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-chorych-zakaznych/).

Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, która stanowi pierwszą  barierę ochronną dla otoczenia.

 1. Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus – NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do szkoły, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego.

Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy), czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

 1. Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus należy starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.
 2. Unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego Ostrożnie obchodź się z surowym mięsem, mlekiem lub narządami zwierzęcymi, aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczeństwa żywności.
 3. Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie. W zależności od sezonu epidemicznego, w Polsce rejestruje się od kilkuset tysięcy do kilku milionów zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne rocznie. Szczyt zachorowań ma miejsce zwykle między styczniem a marcem. Ostre infekcje wirusowe mogą sprzyjać zakażeniom innymi czynnikami infekcyjnymi, w tym wirusami. Nie należy jednak traktować szczepień ochronnych przeciwko grypie jako sposobu zapobiegania zakażeniom koronawirusem.

 

 1. Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.

 

Dbajmy o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.

Dodano: 1 marca 2020

        28.02.2020 naszym gościem był pracownik Sanepidu – pan Piotr, który opowiedział przedszkolakom o zdrowym stylu życia.

     Podczas zajęć omówił piramidę żywienia, zasady racjonalnego odżywiania, przypomniał także o podstawowych zasadach higieny – zademonstrował na modelu prawidłowe mycie zębów oraz nauczył nas kolejnych etapów mycia dłoni.

Prelekcja objęła również zagadnienia profilaktyki chorób odkleszczowych.

WIELKA PARADA OWOCOWO-WARZYWNA

Dodano: 1 marca 2020

WIELKA PARADA OWOCOWO-WARZYWNA

27.02.2020 ODBYŁA SIĘ WIELKA PARADA OWOCOWO-WARZYWNA

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM”.

Wszystkim naszym działaniom w tym dniu przyświecał jeden cel, aby nasze przedszkolaki od najmłodszych lat zachęcać do codziennego spożywania owoców i warzyw. Był to dzień pełen wrażeń, tańców i pamiątkowych zdjęć, a uśmiech na twarzach dzieci świadczył , że ciekawie i wesoło spędziły czas.

BAL MARCHEWKOWY GRUPY IV I V

Dodano: 1 marca 2020

BAL MARCHEWKOWY GRUPY IV I V

25.02.2020 W NASZEJ GRUPIE ODBYŁ SIĘ BAL MARCHEWKOWY W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM”.

Celem zabawy było promowanie jedzenia owoców i warzyw, w tym bohaterki imprezy – marchewki, jako źródła wielu witamin. W tym dniu ubraliśmy się na pomarańczowo.

Dzieci chętnie tańczyły przy muzyce. Hitem był przebój „Ruda”. Na koniec zabawy zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie i schrupaliśmy marchewki.

Co planujemy w dniach 24-28.02.2020.

Dodano: 23 lutego 2020

W tym tygodniu palnujemy:

 

 • 25.02.2020 /wtorek/ – MARCHEWKOWY BAL – prosimy o pomarańczowe elementy ubrania, dodatkowo proponujemy

  „czapeczki – marcheweczki”

 • 27.02.2020 /czwartek/WIELKA PARADA OWOCOWOWARZYWNA

  (na terenie przedszkola);

  w miarę Państwa możliwości prosimy o przebrania adekwatne do imprezy

 • 28.02.2020 /piątek/naszym gościem będzie pracownik Sanepidu, który opowie nam o zdrowym stylu życia.

 • WSZYSTKIE POWYŻSZE INICJATYWY SĄ PODEJMOWANE W RAMACH PROJEKTU „ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM”.

Finał konkursu ZAPROJEKTUJ WODOLUBKA w ramach projektu „Zdrowo jem, więcej wiem – ZIMA”

Dodano: 23 lutego 2020

Wszystkim biorącym udział w konkursie bardzo serdecznie dziękujemy za zaangażowanie, niesamowite pomysły

oraz życzliwe wsparcie naszych inicjatyw.

 

 

Lekcja matematyki w Bibliotece Multimedialnej

Dodano: 23 lutego 2020

Podczas zajęć w bibliotece  poznaliśmy tajniki wody. Obserwowaliśmy, jak zachowuje się w różnych naczyniach. Porównywaliśmy pojemność naczyń. Wskazywaliśmy – najpierw wizualnie, a następnie na podstawie skali, gdzie płynu jest najwięcej, a gdzie najmniej. Dodawaliśmy w pamięci w zakresie 1000.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco.

Współpracujemy:

Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela

Polecane:

CEL: PRZEDSZKOLE LITERACKIE 6986

KRS: 0000270261

Przedszkole Miejskie Literackie nr 36 w Olsztynie